colegiuldeartasv.ro Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava – Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava

colegiuldeartasv.ro
Title: Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava – Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava
Keywords:
Description: Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava – Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava Achizitii Contact Despre noi Oferta educa?ional? Directorii colegiului Organigrama BUGET 2016 ORAR ROI CEA
colegiuldeartasv.ro is ranked 9789340 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $547. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. colegiuldeartasv.ro has 43% seo score.

colegiuldeartasv.ro Information

Website / Domain: colegiuldeartasv.ro
Website IP Address: 89.40.32.155
Domain DNS Server: ns.clausweb.ro,ns.romania-webhosting.com,ns.claus.ro,ns.registar.ro

colegiuldeartasv.ro Rank

Alexa Rank: 9789340
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

colegiuldeartasv.ro Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $547
Daily Revenue: $1
Monthly Revenue $45
Yearly Revenue: $547
Daily Unique Visitors 138
Monthly Unique Visitors: 4,140
Yearly Unique Visitors: 50,370

colegiuldeartasv.ro WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 31 Jul 2016 01:09:55 GMT
Server nginx

colegiuldeartasv.ro Keywords accounting

Keyword Count Percentage

colegiuldeartasv.ro Traffic Sources Chart

colegiuldeartasv.ro Similar Website

Domain Site Title

colegiuldeartasv.ro Alexa Rank History Chart

colegiuldeartasv.ro aleax

colegiuldeartasv.ro Html To Plain Text

Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava – Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava Achizitii Contact Despre noi Oferta educa?ional? Directorii colegiului Organigrama BUGET 2016 ORAR ROI CEAC ?nv?t?mant primar Admitere 2016 Calendarul Admiterii Metodologie Admitere Metodologie Admitere – MUZIC? Metodologie Admitere – ARTE VIZUALE Anunturi Prezentare specializari Specializarea arhitectura Specializarea arta plastica Specializarea conservare restaurare Specializarea filologie Specializarea muzica Extrascolare Comisii ?i consilii Consiliul de administra?ie Comisia dirigin?ilor Comisia SSM Colegiul de Art? “Ciprian Porumbescu” prin specificul sau voca?ional, unic ?n jude?ul Suceava, pledeaz? pentru educa?ia artistic? ca factor de maxim? importan?? ?n cl?direa personalit??ii umane. Cu o vechime de peste 44 de ani colegiul duce mai departe crezul ctitorilor s?i de a forma arti?ti ?i oameni de cultur?. Care este Misiunea noastr?? Colegiul de Art? ”Ciprian Porumbescu” se ?nscrie ?n filiera liceelor voca?ionale care au rolul de a forma competen?e ?n domeniul artistic , de a dezvolta ?i de a perfec?iona viitorii profesioni?ti ?n cele patru domenii: muzic?, arte plastice ?i decorative, arhitectur? ?i restaurare-conservare bunuri culturale. Drumul c?tre performan?? este unul anevoios, dar cei care au ales s? str?bat? acest drum sunt pe deplin r?spl?ti?i, fie ?n s?lile de concert sau pe scenele operelor din ?ar? ?i str?in?tate, fie ?n s?lile de expozi?ii sau muzeele de art?. Absolven?ii no?tri sunt oameni capabili s? apere valorile autentice de avalan?a neiert?toare a” produc?iilor artistice” ?ndoielnice. ?n aceste condi?ii, misiunea ?colii este una nobil? , dar ?n acela?i timp dificil?, subliniindu-se necesitatea ?i importan?a unei asemenea institu?ii de ?nv???mant. ?coala noastr? ofer? educa?ie ?i instruc?ie tuturor celor care au nevoie, indiferent de etnie, religie, apartenen?? social?, f?r? nicio discriminare. Care sunt Direc?iile de Ac?iune ale ?colii? Sporirea accesului tuturor copiilor la o educa?ie de calitate ?i cre?terea ratei de succes ?colar; Implementarea ?i parcurgerea curriculum-ului ?colar pe baza competen?elor cheie ale U.E.; Motivarea elevilor ?i cadrelor didactice pentru performan??; Asigurarea serviciilor de consiliere ?i orientare ?colar?, profesional? ?i de asisten?? psihopedagogic?; Asigurarea educa?iei complementare( educa?ie pentru s?n?tate, educa?ie civic?, educa?ie antreprenorial? ?i tehnologic?, educa?ie prin sport); Dezvoltarea resurselor umane ?i crearea condi?iilor introducerii activit??ii de mentorat; Dezvoltarea parteneriatelor comunitare ?i interna?ionale. Care sunt Priorit??ile nostre? Cre?terea eficien?ei demersurilor educa?ionale adresate elevilor: aplicarea curriculum-ului ?colar centrat pe dobandirea competen?elor cheie, cre?terea eficien?ei activit??ilor instructiv-educative, asigurarea serviciilor de consiliere ?i de asisten?? psihopedagogic?, continuarea programelor de preg?tire a elevilor pentru performan??; Fundamentarea planului de ?colarizare, ?mpreun? cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educa?ionale ale elevilor ?i intereselor p?rin?ilor acestora, a evolu?iei pie?ei muncii; Utilizarea oprtunit??ilor de finan?are prin accesarea fondurilor structurale, pentru realizarea unor programe la nivelul Colegiului; Extinderea parteneriatelor educa?ionale interinstitu?ionale la nivel local, jude?ean, na?ional ?i interna?ional ?n vederea diversific?rii ofertei de programe ?i activit??i complementare ?i alternative de ?nv??are; Promovarea valorilor intreculturalit??ii, sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe cunoa?terea, respectarea ?i valorificarea diversit??ii culturale a copiilor ?i tinerilor provenind din randul minorit??ilor existente ?n jude?; Asigurarea dot?rilor specifice necesare desf??ur?rii ?n condi?ii optime a procesului de ?nv???mant. C?utare rapid? Rez. simulare REZULTATE LE OBTINUTE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT REZULTATE LE OBTINUTE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A Ultimile postari BIBLIOTECA PENTRU O ZI TINERII FARA VIOLENTA ?Printre nestematele ??rii Dornelor ?i plaga din inima C?limanilor – cariera de sulf” Graficul test?rii aptitudiniilor la specializ?rile muzica si arte plastice clasa I-a GRAFICUL DESF??UR?RII EXAMENULUI DE ADMITERE SESIUNEA MAI 2016 PROFIL MUZIC? Concurs de admitere – clasa a IX –a | Sesiunea mai 2016 Linkuri Utile Inspectoratul Scolar Judetean Suceava Ministerul Educatiei Primaria Municipiului Suceava Consiliul Judetean Suceava Muzeul Bucovinei Uniunea Arhitectilor din Romania Arhiva July 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 May 2014 March 2014 February 2014 March 2013 Promo?iilor 2014 ?i 2015! Rug?m absolven?ii Colegiului de Art? ”Ciprian Porumbescu” Suceava, promo?iile 2014 ?i 2015 s? se prezinte la secretariatul colegiului pentru a-?i ridica restul de diplome, de luni pan? vineri, ?n intervalul orar 11.00-13.00. Secretariatul colegiului. ADMITERE 2016 REZULTATELE ADMITERII LA VOCATIONAL - 2016 Bacalaureat 2016 REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA DE EVALUARE A COMPETEN?ELOR LINGVISTICE - PROBA ?C” REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA DE EVALUARE A COMPETEN?ELOR DIGITALE - PROBA ?D” REPARTIZAREA CANDIDA?ILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETEN?ELOR ?NTR-O LIMB? DE CIRCULA?IE INTERNA?IONAL? - PROBA ?C” REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA DE EVALUARE A COMPETEN?ELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORAL? ?N LIMBA ROM?N? - PROBA ?A” Ordinul nr. 5.080 din 31 august 2015 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2016 Calendarul examenului de Bacalaureat 2016 M E T O D O L O G I A de organizare ?i desf??urare a examenului de bacalaureat ?nv???mant primar Telverde Judetean METODOLOGIE DE ?NSCRIERE A COPIILOR Descrierea unitatii de invatamant Noutati – EDU.RO Ordinul ministrului Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului ?colar 2016-2017 21 July 2016 - 8:56 am MENC? OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desf??ur?rii concursului de selec?ie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului na?ional de exper?i ?n management educa?ional, seria a 10-a 7 July 2016 - 10:37 am MENC? OMECS privind acordarea acredit?rii unit??ii de ?nv???mant preuniversitar particular ?coala Postliceal? Sanitar? ”Carol Davila” din municipiul Bucure?ti 5 July 2016 - 12:02 pm MENC? OMECS privind acordarea acredit?rii unit??ii de ?nv???mant preuniversitar particular ?coala Postliceal? Sanitar? ”Carol Davila” din municipiul Bucure?ti 5 July 2016 - 11:58 am MENC? OMECS privind modificarea anexei la OMECS nr. 5694/2015 5 July 2016 - 11:11 am MENC? ? 2016 Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava Powered by WordPress | WP Themes | Thanks to http://Supernoclegi.blog.interia.pl, more and templatepicks.com

colegiuldeartasv.ro Whois

Domain Name: COLEGIULDEARTASV.RO